ANALÝZA PROGRAMU:
Automatická a rychlá analýza porušení souvisejících s pracovní dobou řidičů podle Nařízení č. 561/2006, 1073/2009 a AETR včetně seznamu porušení Automatické a volitelné vyhledávání 12 po sobě jdoucích 24hodinových časových úseků v případě příležitostní mezinárodní osobní přepravy Automatické ověření odchylky popsané v čl. 8 dohody AETR o čerpání týdenní doby odpočinku v případě řízení v osádce Vyhledávání „nejzávažnějších porušení” podle přílohy č. IV Nařízení 1071/2009 a klasifikace porušení podle jejich závažnosti na základě Směrnice č. 2009/5/ES Analýza pracovní doby podle Směrnice č. 2002/15/ES Generování sestav ve všech oficiálních evropských jazycích, jakož i v ruštině a turečtině Kontrolní sestavy s graficky znázorněnými aktivitami s označením porušení a podrobným popisem pro každý týden Více možností pro analýzu porušení za účelem přizpůsobení mezinárodním předpisům a/nebo výkladu
Kompletní ověření podpisů digitálních dat z karet a digitálních tachografů Rychlá informace o obdobích, která nejsou zaznamenána na kartě řidiče bez ručního zadání Zobrazení všech dat načtených z tachografu: technická data, kalibrace, událostí a poruchy, události změny země, vložení a vyjmutí karty řidiče a dílenské karty, zamknutí a odemknutí tachografu, poslední stahování dat, kompletní historie zaznamenaných kontrol Graf podrobné rychlosti načtené z tachografu, používaný pro analýzu nehod a odhalování manipulací Analýza podrobné rychlosti za posledních 168 hodin a dat s rychlostí zaznamenanou 4krát za sekundu (4 Hz), pouze tachografy VDO Rychlá a přesná analýza analogových kotoučků pomocí libovolného skeneru. Analogová data jsou převáděna digitální podoby a spojována dohromady za účelem provedení úplné analýzy porušení ze všech dat (analogových a digitálních) na jednom grafu Možnost náhledu a srovnání grafů z karty 1 nebo 2 řidičů, grafů ze slotu 1 a 2 tachografu a grafu s podrobnou rychlostí v jednom okně – užitečný nástroj pro rychlé vyhledávání dob řízení bez karty, na karty jiných řidičů, pro odhalování krátkých dojezdů během doby odpočinku (méně než 30 sekund) atd. Úplná editace dat a možnost kopírování činností z tachografu k činnostem řidiče – užitečné, když řidič nesprávně použil selektor během odpočinku, zapomenul na přepnutí na trajekt /železnici nebo zadal jinou informaci, pokud řidič úmyslně řídí bez karty nebo řídí na kartu jiného řidiče atd. Týdenní graf s aktivitami řidiče ze sedmidenního období – nástroj užitečný pro analýzu a ověřování porušení generovaných během celého týdne Měsíční graf s aktivitami řidiče za posledních 5 týdnů – slouží k ověření a analýze týdenních dob odpočinku a vyhledávání nesprávného použití selektoru tachografu Historie stahování dat z tachografů a karet řidičů – funkce, která automaticky spočítá dny mezi vyčteními karet řidičů a tachografů, užitečná v případě kontrol v podnicích za účelem ověření, zda jsou vyčtení prováděna v souladu s termíny stanovenými v Nařízení (EU) č. 581/2010
Na základě našich zkušeností a spolupráce s inspekcemi pracujícími s naším softwarem jsme vytvořili inovativní modul sloužící k automatickému vyhledávání možných manipulací. Základními úlohami modulu jsou: automatická analýza dat načtených z tachografů a karet řidičů a odhalování všech podezřelých situací. Manipulace s tachografy jsou dnes stále oblíbenější a sofistikovanější, a proto potřebují inspektoři spolehlivý nástroj pro odhalování manipulací v co nejkratší možné době. Mnoho pokročilých funkcí umožňujících rychlou identifikaci případných manipulací bylo zavedeno do softwaru TachoScan Control, aby pomáhaly inspektorům s jejich prací a zkrátily dobu kontroly. Aktuální verze TachoScan Control automaticky generuje více než 30 typů upozornění na manipulace, jako např.: Zaznamenaná rychlost během stání ve slotu 1 Jízda bez platné karty řidiče Použití několika karet řidičů Významná změna koeficientu (w) nebo konstanty (k) Datum prvního spárování snímače, jiné než datum první kalibrace – aktivace Prudké zrychlení / zpomalení Událost – přerušení elektrického napájení Událost – chyba pohybových dat Porucha – selhání snímače Událost – pohybový konflikt vozidla Pro všechna upozornění na manipulace je v programu jednoduchý návod – jak odhalit danou manipulaci, co prověřit, na co se soustředit. Návod byl připraven ve spolupráci s německou inspekcí BAG. Je to v jistém smyslu počáteční školení pro každého inspektora, který začíná pracovat s touto tematikou. TachoScan Control také umožňuje porovnávat vzdálenosti z tachografu s mapou pro rychlejší volbu nákladných vozidel s manipulacemi. Tato funkce je používána kontrolními orgány pro zjišťování pokročilejších zařízení používaných k manipulacím s tachografem. Více informací týkajících se upozornění na manipulace vám můžeme poskytnout během individuálního setkání.
ZOBRAZENÍ A EDITACE DAT:
UPOZORNĚNÍ NA MANIPULACE:
www.tachoscancontrol.cz
Ukázky obrazovek programu
e-mail: control@sludo.cz
mobil: 608 24 24 25
Vzdálené stahování dat z tachografu
Znáte DSRC? Vyhrazená komunikace krátkého dosahu (Dedicated Short Range Communication), jak se tento systém nazývá, má za úkol zprostředkovat bezdrátové spojení tachografu s počítačem kontrolora. Systém DSRC (Dedicated Short Range Communication), je komunikační systém s krátkým dosahem, umožňující dálkové čtení vybraných dat z tachografu bez zastavení vozidla.
POLICIE
Kontrolní vozidla
Zástupce společnosti INELO pro Českou a Slovenskou republiku František ROKOŠ                          control@sludo.cz TachoScan Control tel. 608 24 24 25 Lužické náměstí 158 408 01 Rumburk IČO: 07716303 SLUDO s.r.o. www.sludo.cz spis.zn.: C 42818 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem Obchodní oddělení objednávky, zákaznické centrum Hana Fleknová tel. 731 968 777 podpora@tachoscan.info